Thursday, 28 November 2013

Προγραμματισμός – Προκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχ.Έτους 2013-14.


Η  Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων  Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Φ.24.1/ 6393 β / 10 -10 - 2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, έχοντας υπόψη :

            1.  Την αριθμ. Πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 με θέμα: «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες Υ.Α.

            2. Την αριθμ.πρωτ.179473/Γ4/25-11-2013 με θέμα « Προκήρυξη αγώνων  ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σχ. έτους 2013-14.

           3.  Την συνεδρίαση της Ο.Ε.Σ.Α. Καβάλας αριθμό πρακτικού 01/28-11-2013.

            
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ε ι  και  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

            Τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» (όπως το Υ.ΠΑΙ.Θ. ονομάζει τις σχολικές αθλητικές διοργανώσεις) μαθητών-μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων  Καβάλας  για το σχολικό έτος 2013-2014.

Η υλοποίηση των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» θα γίνεται κατά περιόδους με αποστολή επιμέρους Προκηρύξεων για την κάθε Φάση και Δήμο ξεχωριστά.
 


 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  • Το Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων, δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων να γνωρίσουν τη χαρά του Αθλητισμού με τη διοργάνωση Αθλητικών Γιορτών σε κάθε Διεύθυνση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.
  • Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Δημοτικά σχολεία και στα Γυμνάσια  της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.

·         Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες.

·         Οι Ο.Ε.Σ.Α. προκηρύσσουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που προβλέπονται στις σχετικές Υ.Α.

·         Στα Δημοτικά σχολεία οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.

·          Οι ομάδες από κάθε σχολείο θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δεν συμμετέχουν μόνο οι «καλοί». Προβλέπονται πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. Για να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2 ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.).

·         Να υπάρχει η δυνατότητα οι μαθήτριες και οι μαθητές του κάθε σχολείου να συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) τουλάχιστον διοργανώσεις ανά σχολικό έτος. Προτείνουμε για τις τρείς πρώτες περιόδους οι διοργανώσεις να είναι μικρότερου γεωγραφικού εύρους. Την 4η περίοδο προτείνεται να διοργανώνονται «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» που θα λειτουργούν ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό.

·         Στον ετήσιο σχεδιασμό περιλαμβάνονται και αγώνες  για μαθήτριες και μαθητές ΑμεΑ.

·         Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Αναλυτικά Προγράμματα , Βιβλία κλπ.).

·         Να υπάρχει ο συντονισμός για κάθε διοργάνωση με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς.

·         Όχι στους Knock Out Αγώνες – Διπλώματα Συμμετοχής σε όλους.

·         Οι ΚΦΑ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ενδοσχολικούς Αγώνες ως στάδιο προετοιμασίας των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και βιωματικής εμπέδωσης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

·         Οι ΚΦΑ να οργανώνουν, να συνοδεύουν και να συντονίζουν τις ομάδες του σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος.

·         Οι ΚΦΑ να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτός ο ρόλος ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος. Έτσι υπηρετείται το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι –σωστοί– αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φίλαθλοι.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΟι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» της Π/θμιας Εκπ/σης θα διεξαχθούν με τη συνδρομή και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού.

            Οι καταστάσεις συμμετοχής (υπόδ.6) οι αθλητικές μαθητικές ταυτότητες (υπόδ.1) και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων θα προσκομίζονται 20’ πριν την έναρξη των αγώνων στη Γραμματεία από τον σύνοδο του Σχολείου.

             Οι αθλητές θα φέρουν μαζί τους την έντυπη μαθητική-αθλητική ταυτότητα, θεωρημένη από γιατρό μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα των αγώνων ή ότι άλλο προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις.  Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η συμμετοχή τους στους αγώνες.

            Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να ενημερώνουν έγκαιρα το Γραφείο Φυσικής Αγωγής  για ενδεχόμενη απουσία της σχολικής τους ομάδας από τους αγώνες, τουλάχιστον τρεις (-3-)  ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα  ώστε να γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις του προγράμματος και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

             Η Ο.Ε.ΣΑ. φροντίζει για την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στους αγώνες αρμοδιότητάς της.

 Παρακαλούνται όπως  οι κ. κ. Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να ελέγχουν σχολαστικά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, πριν την αναχώρηση της αποστολής από το σχολείο, διότι χωρίς αυτά ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα και να ταλαιπωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στους αγώνες.

Στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» δύνανται, εφόσον οι συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν, να χρησιμοποιηθούν και οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τις Σχολικές μονάδες ως Διαιτητές ή κριτές με σκοπό την άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

                                                                

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ

 

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριων στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

 

1. Αθλητική  μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ).

 

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία :

α΄         Επώνυμο

β΄         Όνομα

γ΄         Όνομα πατέρα

δ΄         Όνομα μητέρας

ε΄         Έτος γεννήσεως

στ΄       Αριθμός μητρώου μαθητή

ζ΄         Τάξη που φοιτά

 

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :

1.Βεβαίωση ιατρού ότι ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες.  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη Ιατρό.  Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα. 

2.  Στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών και Γυμνασίων και για όλα τα αθλήματα

μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο δελτίο αθλητού από Αθλητική Ομοσπονδία με ιατρική θεώρηση που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα, το δελτίο μπορεί να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση ιατρού» του αρ.8, παρ.1, εδ.α’.

3. Στους ενδοσχολικούς αγώνες, καθώς και στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα τα αθλήματα, μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες », το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση Ιατρού» του αρ.8.1.α για διάστημα ενός έτους από την έκδοση του.2.  Κατάσταση συμμετοχής σχολείου ( Υπόδειγμα 6 για Δημ. Σχολείο Ομαδικά-Ατομικά )

 

Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται:  

α΄         Επώνυμο μαθητή – αθλητή

β΄         Όνομα μαθητή - αθλητή

γ΄         Όνομα πατέρα

δ΄         Όνομα μητέρας

ε΄         Έτος γεννήσεως.

στ΄       Αριθμός μητρώου μαθητού.

ζ΄         Τάξη.

η΄         Αγώνισμα

θ΄        Συνοδός καθηγητής  (Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της ομάδας και ο μόνος που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας)

Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής ή συνοδό του σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

            Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά έγγραφα, παραδίδονται στην Γραμματεία των αγώνων είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και τα οποία επιστρέφονται μετά την λήξη της συνάντησης.


3. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα

Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες (υπόδειγμα 9).ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 

Θα αναφέρονται αναλυτικά στις προκηρύξεις που θα αποστέλλονται στην κάθε περίοδο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

           

Η συνοδεία των Σχολικών ομάδων και τα έξοδα μετακίνησης  τους στους τόπους διεξαγωγής των αγώνων είναι αποκλειστική  ευθύνη των  Σχολικών Μονάδων που συμμετέχουν στους  παραπάνω «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ».

 

                                                                                           

                                                                                                Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.                                                                                                Γεώργιος   Χεριστανίδης


No comments:

Post a Comment